เวิ้ง ว้าง ว้าวุ่น
เจิม
บ้านบนดอย -01
เตรียมตัวกลับบ้าน
๐ จะไปบางกอก...ก์
๐ ประชุมผู้ปกครอง
- จิรักหรือจิหลอก -
๐ เหนื่อยแล้วนะ
๐ เปลี่ยนทรงผมใหม่ เปลี่ยนใจแล้วเหมือนกัน
ช่วงล่างพัง
๐ ใจหมดรัก
ซ่อมไดหน้าที่แล้ว
๐ มี๊ต ติ้ง การ เมือง (อั๊พซ่อม)
ของแสลง
อย่าพยามยามเปลี่ยนม้าให้เป็นช้าง
ขอบคุณที่คิดถึงกัน
ไม่มีคนรับสาย มันก็เศร้านะเออ
ตลาดนัด - นิทรรศการ
คนของใจ - คนของใคร
วาเลนไทน์ .....อือ...อ์
เจ้าป้า-บางอ้อ
วันยุ่งๆ
ฝันที่เหมือนจริง
ขอให้โชคดี
เทคนิคการถ่ายภาพกล้องคอมแพค
สะลึมสะลือ
เพลงรัก
ปู
เปลี่ยนกันไหม
แฟนเก่า
ใจนักเลง
ข้ออ้าง
อยากให้รุ้ว่าเหงา
ศาลา 5 สวด 7 วัน
วันแรกของวันนั้น
หนาว เหงา
วันดีดี
เดือนนี้มีความทรงจำที่ไม่น่าจำ
ฉัน......ยังคงเป็นฉันไม่ใช่ใคร


     Share

วาเลนไทน์ .....อือ...อ์

ค น ไ ก ล ก็ ยั ง ค ง ส ม่ำ เ ส ม อ
ไ ม่ ว่ า จ ะ อ ยู่ กั น ค น ล ะ ฟ าก ฟ้ า
...... ค น ล ะ ข อ บ ฝั่ ง
แ ต่ ไ ม่ เ ค ย ล ะ เ ว้ น แ ม้ สั ก เ ท ศ ก า ล


ถื อ ว่ า เ ป็ น ค น ที่ ส ม่ำ เ ส ม อ ใ ช้ ไ ด้ ค น ห นึ่ ง เ ล ย ที เ ดี ย ว


แ ต่ ก็ อ ย่ า ง ว่ า แ ห ล ะ ค น ไ ก ล ก็ ยั ง ค ง เ ป็ น ค น ไ ก ล (ใจ)
ห า ใ ช่ ค น ข อ ง ใ จ ไ ม่ 

ค น ข อ ง ใ จ ก็ ยั ง ค ง เ ป็ น ค น ข อ ง ใ จ
ห า ใ ช่ ค น ข อ เ ร า ไ ม่ ......หึ หึ (หัวเราะแบบแห้งแล้ง)

วาเลนไทน์ อือ อ์

เหมือนชีวิตได้ผ่านเลยวัยแห่งความฝัน
วันที่ผ่านมาไร้จุดหมาย
ฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจ
เป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกัน

เหมือนชีวิตผันผ่านคืนวันอันเปลี่ยวเหงา
ตัวเป็นของเราใจของใคร
มีชีวิตเพื่อสู้คืนวันอันโหดร้าย
คืนที่ตัวกับใจไม่ตรงกัน

วาเลนไทน์ อือ อ์

คืนนั้นคืนไหน ใจแพ้ตัว
คืนและวันอันน่ากลัวตัวแพ้ใจ
ท่ามกลางแสงสีศิวิไลซ์
อาจหลงทางไปไม่ยากเย็น

คืนนั้นคืนไหน ใจเพ้อฝัน
คืนและวันฝันไปไกลลิบโลก
ดั่งนกน้อยลิ่วล่องลอยแรงลมโบก
พออับโชคตกลงกลางทะเลใจ


วาเลนไทน์ อือ อ์

ทุกชีวิตดิ้นรนค้นหาแต่จุดหมาย
ใจในร่างกายกลับไม่เจอ
ทุกข์ที่เกิดซ้ำ เพราะใจนำพร่ำเพ้อ
หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุข

คืนนั้นคืนไหน ใจแพ้ตัว
คืนและวันอันน่ากลัวตัวแพ้ใจ
ท่ามกลางแสงสีศิวิไลซ์
อาจหลงทางไปไม่ยากเย็น


วาเลนไทน์ อือ อ์

คืนนั้นคืนไหน ใจเพ้อฝัน
คืนและวันฝันไปไกลลิบโลก
ดั่งนกน้อยลิ่วล่องลอยแรงลมโบก
พออับโชคตกลงกลางทะเลใจ

ทุกชีวิตดิ้นรนค้นหาแต่จุดหมาย
ใจในร่างกายกลับไม่เจอ
ทุกข์ที่เกิดซ้ำ เพราะใจนำพร่ำเพ้อ
หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุข

ทุ ก ข์ ที่ เ กิ ด ซ้ำ เ พ ร า ะ ใ จ นำ พ ร่ำ เ พ้ อ
ห า หัว ใ จ ใ ห้ เ จ อ ก็ เ ป็ น สุ ข

-----------------------------------------------------
เหงา เหงา.....เหงาเมื่อไหร่ ก็เปิดเพลงนี้กระแทกเข้าไป
หายเหงาได้ทุกที .... สวัสดี วาเลนไทน์เดย์
สวัสดีคนไกล .... สวัสดีคนของใจ ...สวัสดีคนของใคร

 

 

ทุ ก ข์ ที่ เ กิ ด ซ้ำ เ พ ร า ะ ใ จ นำ พ ร่ำ เ พ้ อ
ห า หัว ใ จ ใ ห้ เ จ อ ก็ เ ป็ น สุ ข

-----------------------------------------------------


เลดี้ดอย ...โหมดแอบเหงา

<< เจ้าป้า-บางอ้อคนของใจ - คนของใคร >>

Posted on Sat 14 Feb 2009 23:11

Comment
ตอนนี้อยู่สิงคโปร สิ้นเดือน มีนาคมกลับเมืองไทย ไว้ค่อยคุยกัน
  
Sat 14 Feb 2009 23:22 [1]


Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh